theano ile döngüler

Temel tarama kullanımı

‘scan’, bir değerler listesi üzerinden işlevi birden çok kez çağırmak için kullanılır, işlev durum içerebilir.

“tarama” sözdizimi (theano 0.9’dan itibaren):

scan(
  fn,
  sequences=None,
  outputs_info=None,
  non_sequences=None,
  n_steps=None,
  truncate_gradient=-1,
  go_backwards=False,
  mode=None,
  name=None,
  profile=False,
  allow_gc=None,
  strict=False)

Bu ilk bakışta çok kafa karıştırıcı olabilir. Birden çok kod örneğinde birkaç temel ancak önemli “tarama” kullanımını açıklayacağız.

Aşağıdaki kod örnekleri, içe aktarma işlemini gerçekleştirdiğinizi varsayar:

import numpy as np
import theano
import theano.tensor as T

diziler - Bir işlevi bir liste üzerinde eşleyin

En basit durumda, tarama yalnızca saf bir işlevi (durumsuz bir işlev) bir listeye eşler. Listeler “sıralar” bağımsız değişkeninde belirtilir

 s_x = T.ivector()
 s_y, _ = theano.scan(
   fn = lambda x:x*x,
   sequences = [s_x])
 fn = theano.function([s_x], s_y)
 fn([1,2,3,4,5]) #[1,4,9,16,25]

Not ’tarama’nın iki dönüş değeri vardır, birincisi sonuç listesidir ve ikincisi daha sonra açıklanacak olan durum değerindeki güncellemelerdir.

sequences - Bir işlevi bir liste üzerine sıkıştırın

Hemen hemen yukarıdakiyle aynı, sadece “diziler” argümanına iki öğeden oluşan bir liste verin. İki öğenin sırası, ‘fn’ içindeki bağımsız değişkenlerin sırasına uymalıdır.

 s_x1 = T.ivector()
 s_x2 = T.ivector()
 s_y, _ = theano.scan(
   fn = lambda x1,x2:x1**x2,
   sequences = [s_x1, s_x2])
 fn = theano.function([s_x], s_y)
 fn([1,2,3,4,5],[0,1,2,3,4]) #[1,2,9,64,625]

outputs_info - Bir liste biriktirin

Biriktirme bir durum değişkeni içerir. Durum değişkenleri, “outputs_info” parametresinde belirtilecek olan başlangıç ​​değerlerine ihtiyaç duyar.

 s_x = T.ivector()
 v_sum = th.shared(np.int32(0))
 s_y, update_sum = theano.scan(
   lambda x,y:x+y,
   sequences = [s_x],
   outputs_info = [s_sum])
 fn = theano.function([s_x], s_y, updates=update_sum)
 
 v_sum.get_value() # 0
 fn([1,2,3,4,5]) # [1,3,6,10,15]
 v_sum.get_value() # 15
 fn([-1,-2,-3,-4,-5]) # [14,12,9,5,0]
 v_sum.get_value() # 0

‘outputs_info’ya paylaşılan bir değişken koyarız, bu, paylaşılan değişkenimize ’tarama’ dönüş güncellemelerine neden olur, bu da daha sonra ’theano.function’ içine konabilir.

non_sequences ve n_steps - Lojistik haritasının yörüngesi x -> lambda*x*(1-x)

’non_sequences’ argümanında ’tarama’ sırasında değişmeyen girdiler verebilirsiniz. Bu durumda ’s_lambda’ değişmeyen bir değişkendir (ancak çalışma zamanı sırasında sağlanması gerektiğinden bir sabit DEĞİLDİR).

 s_x = T.fscalar()
 s_lambda = T.fscalar()
 s_t = T.iscalar()
 s_y, _ = theano.scan(
   fn = lambda x,l: l*x*(1-x),
   outputs_info = [s_x],
   non_sequences = [s_lambda],
   n_steps = s_t
 )
 fn = theano.function([s_x, s_lambda, s_t], s_y)

 fn(.75, 4., 10) #a stable orbit

 #[ 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75, 0.75]

 fn(.65, 4., 10) #a chaotic orbit

 #[ 0.91000003, 0.32759991, 0.88111287, 0.41901192, 0.97376364,
 # 0.10219204, 0.3669953 , 0.92923898, 0.2630156 , 0.77535355]

Musluklar - Fibonacci

durumlar/girişler birden çok zaman adımında gelebilir. Bu şu şekilde yapılır:

 • ‘diziler’ argümanının içine ‘dict(input=<init_value>, taps=)’ koyma.

 • ‘outputs_info’ argümanının içine ‘dict(initial=<init_value>, taps=)’ ifadesini koymak.

Bu örnekte, “x_n = x_{n-1} + x_{n-2}” yineleme ilişkisini hesaplamak için “outputs_info"da iki dokunuş kullanıyoruz.

s_x0 = T.iscalar()
s_x1 = T.iscalar()
s_n = T.iscalar()
s_y, _ = theano.scan(
  fn = lambda x1,x2: x1+x2,
  outputs_info = [dict(initial=T.join(0,[s_x0, s_x1]), taps=[-2,-1])],
  n_steps = s_n
)
fn_fib = theano.function([s_x0, s_x1, s_n], s_y)
fn_fib(1,1,10)
# [2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144]

theo haritası ve azaltın

“theano.map” ve “theano.scan_module.reduce”, “theano_scan” sarmalayıcılarıdır. “Scan”ın engelli versiyonu olarak görülebilirler. Referans için Temel tarama kullanımı bölümünü inceleyebilirsiniz.

import theano
import theano.tensor as T
s_x = T.ivector()
s_sqr, _ = theano.map(
  fn = lambda x:x*x,
  sequences = [s_x])
s_sum, _ = theano.reduce(
  fn = lambda: x,y:x+y,
  sequences = [s_x],
  outputs_info = [0])
fn = theano.function([s_x], [s_sqr, s_sum])
fn([1,2,3,4,5]) #[1,4,9,16,25], 15

while döngüsü yapmak

theano 0.9’dan itibaren while döngüleri theano.scan_module.scan_utils.until üzerinden yapılabilir. Kullanmak için, ’tarama’nın ‘fn’sindeki ‘until’ nesnesini döndürmelisiniz.

Aşağıdaki örnekte, karmaşık bir sayının Mandelbrot kümesinin içinde olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon oluşturuyoruz. “z_{n+1} = z_{n}^2 + z_0” serisi yakınsamazsa, “z_0” karmaşık sayısı mandelbrot kümesinin içindedir.

MAX_ITER = 256
BAILOUT = 2.
s_z0 = th.cscalar()
def iterate(s_i_, s_z_, s_z0_):
  return [s_z_*s_z_+s_z0_,s_i_+1], {}, until(T.abs_(s_z_)>BAILOUT)
(_1, s_niter), _2 = theano.scan(
  fn = iterate,
  outputs_info = [0, s_z0],
  non_sequences = [s_z0],
  n_steps = MAX_ITER
)
fn_mandelbrot_iters = theano.function([s_z0], s_niter)
def is_in_mandelbrot(z_):
  return fn_mandelbrot_iters(z_)>=MAX_ITER

is_in_mandelbrot(0.24+0.j) # True
is_in_mandelbrot(1.j) # True
is_in_mandelbrot(0.26+0.j) # False