AJAX

AJAX HTTP Yanıt Kodu Nasıl Kullanılır

AJAX HTTP Yanıt Kodu Nasıl Kullanılır

İsteğin başarılı olup olmamasına bağlı olarak tetiklenen .done, .fail ve .always söz geri çağrılarına ek olarak, sunucudan belirli bir HTTP Durum Kodu döndürüldüğünde bir işlevi tetikleme seçeneği vardır. Bu, statusCode parametresi kullanılarak yapılabilir.