Swig'e başlarken

Selam Dünya

SWIG kullanmanın minimal bir örneği.

HelloWorld.i, SWIG arayüz dosyası

%module helloworld  //the name of the module SWIG will create
%{          //code inside %{...%} gets inserted into the wrapper file
#include "myheader.h" //helloworld_wrap.cxx includes this header
%}

%include "myheader.h"  //include the header for SWIG to parse

Ardından, komut satırında

swig -c++ -java HelloWorld.i

bu, HelloWorld.i tarafından belirtilen hedef dil olarak C++‘ı (C’nin aksine) Java ile sarmaladığımız anlamına gelir. Bu, sarmalayıcı koduna sahip bir C++ dosyası, merhabaworld_wrap.cxx üretecektir. Bu dosya, paylaşılan bir kitaplık oluşturmak için sarmalayıcının (örneğin, statik bir kitaplık) arabirim oluşturması gereken kod ne olursa olsun derlenmeli ve ona bağlanmalıdır. Bazı dillerde, örneğimizde Java ile olduğu gibi, ek kod oluşturulacaktır - bizim durumumuzda en az bir Java sınıfı dosyası olacaktır.

Kurulum veya Kurulum

Swig kurulumu veya kurulumu hakkında ayrıntılı talimatlar.