Yay verileriyle çalışmaya başlama

Kurulum veya Kurulum

Spring Data, bir dizi alt projeden oluşan bir projedir. En yaygın olanları Spring Data JPA, [Spring Data MongoDB](http://stackoverflow.com/questions/tagged/spring- data-mongodb), Spring Data Elasticsearch, Spring Data Neo4J, Spring Data Cassandra .com/questions/tagged/spring-data-cassandra) ve Spring Data Redis.

Spring Data’ya dayalı olarak kendi alt projenizi geliştirmiyorsanız, onu doğrudan uygulamanızda kullanmanız pek olası değildir. Kurulum ve kurulumlarıyla ilgili ayrıntılar için ayrı alt projelere bakın. Bununla birlikte, Spring Data’yı doğrudan uygulamanızda kullanmanız gerekiyorsa, aşağıdaki talimatlar yardımcı olacaktır.

Maven’i kullanma

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.data</groupId>
    <artifactId>spring-data-commons</artifactId>
    <version>[version-number]</version>
  </dependency>
</dependencies>

Gradle’ı Kullanma

dependencies {
  compile 'org.springframework.data:spring-data-commons:[version-number]'
}

[sürüm numarası]’nı kullanmak istediğiniz Spring Data sürümüyle değiştirin.