Animasyon

Bir collada veya scn dosyasından bir animasyon yükleyin

Süratli

Bir dosyadan animasyon yükleme işlevi:

func animationFromSceneNamed(path: String) -> CAAnimation? {
  let scene = SCNScene(named: path)
  var animation:CAAnimation?
  scene?.rootNode.enumerateChildNodes({ child, stop in
    if let animKey = child.animationKeys.first {
      animation = child.animation(forKey: animKey)
      stop.pointee = true
    }
  })
  return animation
}

Düğüme animasyon uygula:

let animation = animationFromSceneNamed("art.scnassets/animation.dae")
myNode.addAnimation(animation, forKey: "anim")