Tablo Formları

Tablo Formunu İşleyin

Bir tablo formu gönderildiğinde, her kayıttaki öğeler “APEX_APPLICATION.G_Fnn” dizileri aracılığıyla PL/SQL kodunda kullanılabilir. G_F01 ilk düzenlenebilir sütuna, G_F02 2. sütuna vb. karşılık gelir. Örneğin, her kayıt arasında döngü yapabilir ve her alan için gönderilen değerlere aşağıdaki gibi erişebilirsiniz:

FOR i IN 1..APEX_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP 
  htp.p('Column A row '||I||' has a value of '||APEX_APPLICATION.G_F01(i)); 
  htp.p('Column B row '||I||' has a value of '||APEX_APPLICATION.G_F02(i)); 
END LOOP;

İlk sütun bir onay kutusuysa, yalnızca işaretlenen onay kutularının dizide bir girişi olacaktır:

FOR i IN 1..APEX_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP 
  htp.p('Checkbox on row '||APEX_APPLICATION.G_F01(i)||' was checked');
  htp.p('Column B on that row has a value of '
        ||APEX_APPLICATION.G_F02(APEX_APPLICATION.G_F01(i))); 
END LOOP;