jQuery Validate eklentisini kullanmaya başlama

Kurulum veya Kurulum

Eklentiyi bir CDN’den veya jQuery’yi ekledikten sonra yerel olarak ekleyin. Ardından, eklentiyi başlatmak için forma .validate() yöntemini ekleyin. Bu yöntem içerisinde kurallarınızı, özel mesajlarınızı ve diğer seçenekleri tanımlayabilirsiniz.

<script type="text/javascript" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.14.0/jquery.validate.js"></script>
<script>
  $(document).ready(function() { // <-- ensure form's HTML is ready
  
    $("#myform").validate({ // <-- initialize plugin on the form.
      // your rules and other options,
      rules: {
        first_name: { // <-- this is the name attribute, NOT id
          required: true
        },
        last_name: {
          required: true
        },
        phone: {
          required: true,
          digits: true
        }
      }
    });
  
  });
</script>

Doğrulama için düşünülen her girdi, benzersiz bir “ad” özniteliği içermelidir; ve eklenti bu şekilde girdileri takip eder. İlgili HTML işaretlemesi:

<form id="myform">
  <input type="text" name="first_name" /><br/>
  <input type="text" name="last_name" /><br/>
  <input type="text" name="phone" /><br/>
  <input type="submit" />
</form>