jinja2'ye başlarken

Jinja2 kurulumu ve kurulumu

Bağımlılıkları yükleyin:

pip kurulum jinja2

Bir çerçeve yükleyin:

‘pip yükleme şişesi’

Aşağıdaki yapıyı oluşturun

├── run.py
└── templates

Templates dizinine bir template.html dosyası koyun. Dosya, my_string adında bir jinja 2 değişkeni içerebilir.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
{{my_string}}
</body>
</html>

run.py dosyasını açın ve aşağıdaki içeriği girin.

from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)


@app.route("/")
def template_test():
    return render_template('template.html', my_string="Wheeeee!", my_list=[0,1,2,3,4,5])


if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)

Artık web uygulamanızı ‘python run.py’ kullanarak çalıştırabilirsiniz ve çıktı yerel sunucunuz ‘http://localhost:5000’ ile görünecektir.