Komutlar Oluşturma

Alt komutlar

Bu örnek, belirli bir komut için alt komutların nasıl tanımlanacağını ve bir komut işleyicisinin nasıl kolayca ilişkilendirileceğini gösterir. Bu örnek, “get” ve “set” alt komutlarıyla bir “thing” komutunu tanımlar.

package things;

import io.dropwizard.cli.Command;
import io.dropwizard.setup.Bootstrap;
import net.sourceforge.argparse4j.inf.FeatureControl;
import net.sourceforge.argparse4j.inf.Namespace;
import net.sourceforge.argparse4j.inf.Subparser;

public class ThingCommand extends Command {

  private static final String THING_COMMAND_NAME = "thing";

  private static final String THING_SUBCOMMAND_GET = "get";
  private static final String THING_SUBCOMMAND_SET = "set";
  
  public ThingCommand() {
    super(THING_COMMAND_NAME, "Thing management.");
  }

  @Override
  public void configure(Subparser subparser) {
    addSubCommand(subparser.addSubparsers().addParser(THING_SUBCOMMAND_GET)
      .help("Gets a thing."), new GetCommand());

    addSubCommand(subparser.addSubparsers().addParser(THING_SUBCOMMAND_SET)
      .help("Sets a thing."), new SetCommand());
  }

  private void addSubCommand(Subparser parser, Command cmd) {
    // associate the subcommand with a Command object
    parser.addArgument("--subcommand").help(FeatureControl.SUPPRESS).setDefault(cmd);
    parser.description(cmd.getDescription());
    cmd.configure(parser);
  }

  @Override
  public void run(Bootstrap<?> bootstrap, Namespace namespace) throws Exception {
    Command cmd = namespace.get("subcommand");
    assert cmd != null;
    cmd.run(bootstrap, namespace);
  }

  class GetCommand extends Command {

    public GetCommand() {
      super(THING_SUBCOMMAND_GET, "Gets a thing.");
    }

    @Override
    public void configure(Subparser cmd) {
      super.configure(cmd);
      cmd.addArgument("--name").type(String.class).required(true).help("Name of the thing");
    }

    @Override
    public void run(Bootstrap<?> bootstrap, Namespace namespace) throws Exception {
      String thingName = namespace.getString("name");
      System.out.println("Getting the thing named: " + thingName);
    }
  }

  class SetCommand extends Command {
    // ...  
  }
}

İşte komutun örnek bir çağrısı (“myapp” adlı bir uygulama olduğu varsayılarak):

$ bin/myapp thing get --name mything
Getting the thing named: mything