.net-core'u kullanmaya başlama

Merhaba Dünya Örnek Uygulaması Oluşturma

Bir yerde boş bir dizin oluşturun …

mkdir HelloWorld
cd HelloWorld

Ardından, bir Hello World örneği oluşturmak için yerleşik iskele teknolojisini kullanın.

dotnet new console -o 

Bu komut iki dosya oluşturur:

 • HelloWorld.csproj proje bağımlılıklarını, ayarlarını ve Hedef Çerçeveyi açıklar
 • “Merhaba Dünya” yayan ana giriş noktası ve konsol için kaynak kodunu tanımlayan Program.cs.

‘dotnet new’ komutu başarısız olursa, .NET Core’u düzgün yüklediğinizden emin olun. İncelemek için favori düzenleyicinizde Program.cs dosyasını açın:

namespace ConsoleApplication
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Hello World!");
    }
  }
}

Proje bağımlılıklarını ve .NET çalışma zamanını geri yüklemek için şunu çalıştırın:

dotnet restore

Uygulamayı derlemek ve yürütmek için şunu girin:

dotnet run

Bu son komut konsola “Merhaba Dünya” yazdırır.

İkili arşivden yükleme

Not: Bu talimatlar .NET Core 1.0.4 & 1.1.1 SDK 1.0.1 ve sonraki sürümleri hedef almaktadır.

Yüklemek için ikili arşivleri kullanırken, içeriğin /opt/dotnet dizinine çıkarılmasını ve dotnet için bir sembolik bağlantı oluşturulmasını öneririz. .NET Core’un önceki bir sürümü zaten kuruluysa, dizin ve sembolik bağlantı zaten

sudo mkdir -p /opt/dotnet
sudo tar zxf [tar.gz filename] -C /opt/dotnet
sudo ln -s /opt/dotnet/dotnet /usr/local/bin

Ubuntu kurulumu

dotnet-host-ubuntu-x64.deb
dotnet-hostfxr-ubuntu-x64.deb
dotnet-sharedframework-ubuntu-x64.deb
dotnet-sdk-ubuntu-x64.1.0.1.deb

Paket kaynağını ayarla

İlk adım, paket yöneticisi için kaynak beslemeyi oluşturmaktır. Bu, yalnızca kaynağı daha önce kurmadıysanız veya Ubuntu 16.10’a ilk kez kurulum yapıyorsanız gereklidir.

Ubuntu 14.04 ve Linux Mint 17

Komutlar

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ trusty main" > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list'
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 417A0893
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-dev-1.0.1

Yüklü paketler

dotnet-host-ubuntu-x64.1.0.1.deb
dotnet-hostfxr-ubuntu-x64.1.0.1.deb
dotnet-sharedframework-ubuntu-x64.1.1.1.deb
dotnet-sdk-ubuntu-x64.1.0.1.deb

Ubuntu 16.04 ve Linux Mint 18

Komutlar

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ xenial main" > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list'
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 417A0893
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-dev-1.0.1

Yüklü paketler

dotnet-host-ubuntu.16.04-x64.1.0.1.deb
dotnet-hostfxr-ubuntu.16.04-x64.1.0.1.deb
dotnet-sharedframework-ubuntu.16.04-x64.1.1.1.deb
dotnet-sdk-ubuntu.16.04-x64.1.0.1.deb

Ubuntu 16.10

Komutlar

sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://apt-mo.trafficmanager.net/repos/dotnet-release/ yakkety main" > /etc/apt/sources.list.d/dotnetdev.list'
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 417A0893
sudo apt-get update
sudo apt-get install dotnet-dev-1.0.1

Yüklü paketler

dotnet-hostfxr-ubuntu.16.10-x64.1.0.1.deb
dotnet-host-ubuntu.16.10-x64.1.0.1.deb
dotnet-sharedframework-ubuntu.16.10-x64.1.1.1.deb
dotnet-sdk-ubuntu.16.10-x64.1.0.1.deb

kaynak Resmi Belgeler

Kurulum veya Kurulum

Homebrew’i yükledikten sonra .NET Core’u macOS 10.11+ sürümüne yükleyin:

brew update
brew install openssl
mkdir -p /usr/local/lib
ln -s /usr/local/opt/openssl/lib/libcrypto.1.0.0.dylib /usr/local/lib/
ln -s /usr/local/opt/openssl/lib/libssl.1.0.0.dylib /usr/local/lib/

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=835011 adresinden .NET Core SDK’yı yükleyin

Windows, Linux, Mac ve Docker için kurulum kılavuzlarıyla Resmi Microsoft .NET Core sayfası

.net-core kurulumu veya kurulumu hakkında ayrıntılı talimatlar.