güçlendirme2 Eğitimi

Genel Bakış :

Güçlendirme : Square, Inc.‘den Android ve Java için güvenli HTTP istemcisi

GitHub Deposu: https://github.com/square/retrofit

Android’de yaygın olarak kullanılan ağ kütüphanelerinden biridir. Tasarımı gereği, doğası gereği çok esnektir ve GSON, Jackson, moshi gibi çeşitli Json Ayrıştırıcı desteği, Rx-Java desteği vb. gibi çok çeşitli tak ve çalıştır özelliği sunar.