dicom Eğitimi

Bu bölüm, dicom’un ne olduğuna ve bir geliştiricinin onu neden kullanmak isteyebileceğine ilişkin bir genel bakış sağlar.

Ayrıca dicom içindeki büyük konulardan bahsetmeli ve ilgili konulara bağlantı vermelidir. Dicom Belgeleri yeni olduğundan, ilgili konuların ilk sürümlerini oluşturmanız gerekebilir.

DICOM, M-edicine’de D-dijital I-görüntüleme ve CO-bağışıklığı anlamına gelir. Üç ana bölümden oluşur;

  1 - a file format for images and reports
  2 - a set of defined services 
  3 - a network protocol

ve ağ protokolü (3) üzerinden hizmetleri (2) kullanarak dosyaların (1) oluşturulması, saklanması ve değiştirilmesi ile ilgili çeşitli standartlar.

DICOM, tüm modern tıbbi görüntüleme ekipmanlarında kullanılmaktadır, bu nedenle tıpta kullanım için yazılım oluşturan geliştiricilerin, diğer tıbbi ekipman ve yazılımların bulunduğu ortamlarda çalışabilmesi için standardı kullanması gerekir.