bağımlılık enjeksiyon Eğitimi

Nesne yönelimli programlamada, nesneler bir şeyler yapmak için genellikle diğer nesnelere bağlıdır.

Bağımlılık Enjeksiyonu (DI), bir nesneye bağımlı olduğu şeyleri verir, böylece onları kendisi almak konusunda endişelenmesine gerek kalmaz. Yani, bağımlılıklar nesneye enjekte edilir. Bu genellikle yapıcı enjeksiyonu veya özellik enjeksiyonu ile yapılır.

Bağımlılık ekleme, bir Kontrolün Tersine Çevirilmesi (IoC) biçimidir. IoC, bir yazılım tasarımı modelini tanımlayan daha geniş bir terimdir.

Geleneksel prosedürel programlamada, kontrol akışı mantıksal olarak adım adım takip eder. Kontrol, işlemleri gerçekleştiren nesnenin veya işlevin elindedir. Adım adım program, açıkça kontrol ettiği bir dizi işlemi gerçekleştirir.

Her adımı ayrıntılandıran nesne veya işlev yerine, işlemlerin daha genel ve soyut nesneler tarafından gerçekleştirilmesiyle kontrol akışı *tersine çevrilebilir - genellikle daha geniş kapsamlı bir çerçeve.