bitcoin Eğitimi

Bu bölüm, bitcoin’in ne olduğuna ve bir geliştiricinin onu neden kullanmak isteyebileceğine ilişkin bir genel bakış sağlar.

Ayrıca bitcoin içindeki büyük konulardan bahsetmeli ve ilgili konulara bağlantı vermelidir. Bitcoin Belgeleri yeni olduğundan, ilgili konuların ilk sürümlerini oluşturmanız gerekebilir.