dns'ye başlarken

C dilinde ad araması yapma

getaddrinfo() işlevi, sistem çözümleyici ile arabirim oluşturmak için önerilen POSIX işlevidir. Sistem yapılandırmasına bağlı olarak, DNS, /etc/hosts, mDNS, vb.‘de ad aramaları yapacaktır.

Hem IPv4 hem de IPv6 adreslemeyi desteklediğinden ve aynı anda hizmet adı aramaları gerçekleştirebildiğinden (örn.

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>

...

struct addrinfo hints;
struct addrinfo *result;
int r;

memset(&hints, 0, sizeof(hints));
hints.ai_family = AF_UNSPEC;      // allow IPv4 or IPv6
hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;    // make a stream (TCP) connection

r = getaddrinfo(hostname, "http", &hints, &result);
if (r != 0) {
  fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(r));
} else {
  // iterate over the linked list
  for (struct addrinfo *rp = result; rp != NULL; rp = rp->ai_next) {
    // use rp fields to create a socket and connect to it 
  }
  freeaddrinfo(result);
}