crontab'ı kullanmaya başlama

ubuntu’da (veya diğer çoğu linux işletim sisteminde) yeni bir cron oluşturma

Basitçe yazarak yeni bir cron girişi oluşturabilirsiniz.

crontab -e

komut satırında. Eğer crontab(le) dosyanızı ilk kez düzenlemek istiyorsanız, bir editör seçimi yapmanız istenecektir:

no crontab for <user> - using an empty one

Select an editor. To change later, run 'select-editor'.
 1. /bin/ed
 2. /bin/nano    <---- easiest
 3. /usr/bin/vim.basic
 4. /usr/bin/vim.tiny

Choose 1-4 [2]: 

Komut istemini izleyerek editörünüzü seçmeniz yeterlidir; crontab’ınız boş bir dosyayla açılır (yalnızca bazı açıklama açıklama satırlarını içerir):

# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command

Gördüğünüz gibi, metinde zaten örnek bir giriş var:

0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/

Bu, /var/backups/ içinde home.tgz adında bir yedekleme dosyası oluşturur. Bu crontab için zamanlama

every monday (first day of week) at 5:00 A.M.

Bu satırı crontab’ınız olarak girmiş olsaydınız, şimdi yapmanız gereken tek şey crontab dosyasını kaydetmek olurdu. Örneğin, ’nano’ düzenleyici ile bu, ‘ + ’ ile yapılır - ardından ‘Y’ ile kaydetmeyi onaylayın.

crontab’ınızı kontrol etmek için yazmanız yeterlidir

crontab -l 

konsolda.

Seçebileceğiniz crontimings hakkında daha fazla bilgi:

 # * * * * * command to execute
 # │ │ │ │ │
 # │ │ │ │ │
 # │ │ │ │ └───── day of week (0 - 6) (0 to 6 are Sunday to Saturday, or use names; 7 is Sunday, the same as 0)
 # │ │ │ └────────── month (1 - 12)
 # │ │ └─────────────── day of month (1 - 31)
 # │ └──────────────────── hour (0 - 23)
 # └───────────────────────── min (0 - 59)

cronjobs içindeki özel karakterler şunlardır:

Yıldız (* )

Yıldız işareti, alanın tüm değerleri için cron ifadesinin eşleştiğini gösterir. Örneğin, 4. alanda (ay) yıldız işareti kullanılması her ayı gösterir.

** Eğik çizgi ( / )**

Eğik çizgiler, aralık artışlarını tanımlar. Örneğin, 1. alandaki (dakika) 3-59/15, saatin üçüncü dakikasını ve bundan sonra her 15 dakikada bir gösterir. “*/…” biçimi, “ilk-son/…” biçimine eşdeğerdir, yani alanın mümkün olan en geniş aralığı üzerinde bir artış.

Virgül (, )

Virgüller, bir listenin öğelerini ayırmak için kullanılır. Örneğin, 5. alanda (haftanın günü) “Pzt,Çarş,Cuma” kullanılması Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri anlamına gelir.

Tire ( - )

Tireler aralıkları tanımlar. Örneğin, 2000-2010, 2000 ve 2010 AD dahil olmak üzere her yılı gösterir.

Yüzde ( % )

Komuttaki yüzde işaretleri (%), ters eğik çizgi () ile çıkılmadığı sürece yeni satır karakterlerine dönüştürülür ve ilk %‘den sonraki tüm veriler komuta standart girdi olarak gönderilir.

Linux’a crontab yükleyin

Debian/Ücretsiz

# apt-get update & apt-get -y upgrade
# apt-get install cron

Fedora/CentOS

# yum -y update
# yum install vixie-cron

Kemer

# pacman --noconfirm -Syu
# pacman -S cronie