dinleyiciler

Etiketleri Kullanan Dinleyici Etkinlikleri

# operatörü ile başlayan bir kuralın içindeki alternatifleri etiketlemek, ANTLR’ye alternatife karşılık gelen her etiket için dinleyici yöntemleri oluşturmasını söyler.

Aşağıdaki kuralda her alternatif için bir etiket belirterek:

// Rule
type : int   #typeInt
   | short  #typeShort
   | long  #typeLong
   | string #typeString
   ;

// Tokens
int : 'int' ;
short : 'short' ;
long : 'long' ;
string : 'string' ;

ParseTreeListener öğesini genişleten oluşturulan arabirimde aşağıdaki yöntemleri oluşturur:

public void enterTypeInt(TypeShortContext ctx);
public void enterTypeShort(TypeIntContext ctx);
public void enterTypeLong(TypeLongContext ctx);
public void enterTypeString(TypeStringContext ctx);