Karınca Özellikleri

Özellikler, Apache Ant’in çalışma zamanında değeri ${key} değerine genişletmeye çalıştığı anahtar/değer çiftleridir.

Yüklenebilirler oluşturmak veya özel dağıtımlar yapmak vb. için çok fazla işlem yapmanız gerekiyorsa, Ant özellikleri çok yararlıdır.

Örneğin, kaynak kod dizini olarak ${src.dir}, proje için kütüphane olarak ${lib.dir}, javadocs için ${javadoc.dir} vb. olarak işaretleyebilirsiniz.

Her yere tam yol yazmak yerine bu yer tutucu ile onları yönlendirebilirsiniz.

Ant’ta özellik nasıl bildirilir ve kullanılır.

Ant, bazı yerleşik özellikler sağlar

Mülk Adı Değer
temel projenin mutlak yolu basedir
ant.file yapı dosyasının mutlak yolu.
ant.sürüm Ant
ant.project.default-target şu anda yürütülmekte olan projenin varsayılan hedefinin adı
ant.proje.adı projenin adı
ant.java.sürüm JVM sürümü Karınca algılandı

Bu örnekte, özel karınca özellikleri oluşturacağız ve bunları geçici bir dizin oluşturmak ve içine bir dosya kopyalamak için kullanacağız.

 1. Aynı dosyada belirtilen özellikler.
<project name="Test Project for Ant" default="init">
  <property name="temp.dir" value="${basedir}/temp" />

  <target name="init" description="initialize">
    <mkdir dir="${temp.dir}" />
    <copy file="${basedir}/test.xml" todir="${temp.dir}/" />
  </target>
</project>

Ant’ta ${basedir}, temel konumu veya ant dosyanızın bulunduğu konumu belirtir. Burada adında bir özellik ilan ettim

temp.dir

hangi basedir/temp konumuna atıfta bulunacaktır.

Böylece, hedef init diyoruz, ${temp.dir} yer tutucusunu gerçek değeriyle değiştirecek ve betiğimizi yürütmeye başlayacak. Bu hedef, temel dizin altında temp adlı bir dizin oluşturacak, test.xml dosyasını temp dizinine kopyalayacaktır.

 1. Farklı dosyalarda belirtilen özellikler.

Bu örnekte, farklı dosyada bildirilen özelliklere başvuracağız. Bu, uygulama sürümünü içeren örnek bir dosyadır (app_version.xml).

<project name="Project Properties">
   <property name="app.version" value="1.0" />
</project>

Bu dosyayı dahil etmek için, ant hedeflerini yürütürken bu dosyayı içe aktarmak için import ant görevini ekleyeceğiz.

<import file="app_version.xml" />

Yukarıdaki kod gibi görünecek

<project name="Test Project for Ant" default="init">
<import file="app_version.xml" />
<property name="temp.dir" value="${basedir}/temp" />

<target name="init" description="initialize">
  <mkdir dir="${temp.dir}" />
  <copy file="${basedir}/test.xml" todir="${temp.dir}/" />
  <echo message="App version is:${app.version}" />
</target>

Dosya içe aktarıldıktan sonra, özellik adı (app.version) aracılığıyla doğrudan erişilebilir.

.xml dosyası kullandım, aynı kullanım durumu .properties dosyaları için de çalışacak.