Dynamodb zaman içinde verileri siler

Bir tarih özniteliği kullanarak eski verileri dynamodb’dan kaldırma.

Kullanım durumum: bir tarih özniteliği kullanarak eski verileri dynamodb’dan kaldırmak.

Bilmeniz gereken önemli şeyler:

 • Yalnızca aralık anahtarı özniteliğini (örneğin tarih) kullanarak bir tabloyu sorgulayamazsınız.
 • Bir tabloyu yalnızca hash veya hash+aralık tuşlarını kullanarak sorgulayabilirsiniz.
 • ‘<’ / ‘>’ işlemleriyle bir karma anahtar kullanarak tablo sorgulayamazsınız, yalnızca ‘=’.

Muhtemel çözümler:

 • Tüm tabloyu taramak - bu çok maliyetli olabilir
 • Seçtiğim çözüm - Tarih için aralık anahtarı ve yılın günü gibi oldukça iyi olacak bir karma anahtar ile bir dizin tanımlamak.

Sonunda toplu olarak sonuç kümesini silin.

Notlar: Varlığı inşa ederken amazon dinamo ek açıklamalarını kullanıyordum. Sorgulamak için DynamoDBQueryExpression kullanıyordum, sonuç sayfasını tanımlanmış Class nesnesiyle alıyordum.

cleanUpOldData

public static void cleanUpOldData(AmazonDynamoDB amazonDynamoDB, String dynamoDBTablesPrefix, String tableName,
                 String dateRangeField, String dateHashKey, String dateIndex, Class clazz) {
  log.info(String.format("Cleaning old data from table: %s", tableName));

  long cleanUpDateInMillis = (new Date()).getTime() - CLEAN_UP_TIME_MILLIS;
  SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat(DYNAMO_DATE_FORMAT);
  final TimeZone utcTimeZone = TimeZone.getTimeZone("UTC");
  dateFormatter.setTimeZone(utcTimeZone);
  String cleanUpDate = dateFormatter.format(cleanUpDateInMillis);

  Calendar calendar = Calendar.getInstance(utcTimeZone);
  calendar.setTimeInMillis(cleanUpDateInMillis);

  final String dailyHashKey = String.format("%s_%s", calendar.get(Calendar.YEAR), calendar.get(Calendar.DAY_OF_YEAR));
  final String pastDayHashKey = String.format("%s_%s", calendar.get(Calendar.YEAR), calendar.get(Calendar.DAY_OF_YEAR)-1);

  final String fullTableName = dynamoDBTablesPrefix + "_" + tableName;
  final DynamoDBMapperConfig dbMapperConfig = new DynamoDBMapperConfig(new DynamoDBMapperConfig.TableNameOverride(fullTableName));
  DynamoDBMapper mapper = new DynamoDBMapper(amazonDynamoDB, dbMapperConfig);
  DynamoDBTableMapper dbTableMapper = mapper.newTableMapper(clazz);

  final QueryResultPage dailyResultPage = getDailyQueryResultPage(dateRangeField, dateHashKey, dateIndex, cleanUpDate, dailyHashKey, dbTableMapper);
  final QueryResultPage pastDayResultPage = getDailyQueryResultPage(dateRangeField, dateHashKey, dateIndex, cleanUpDate, pastDayHashKey, dbTableMapper);

  deleteOldData(dbTableMapper, dailyResultPage, pastDayResultPage);

  log.info(String.format("Completed cleaning old data from table: %s, %s items were deleted", tableName,
      dailyResultPage.getCount() + pastDayResultPage.getCount()));
}

private static QueryResultPage getDailyQueryResultPage(String dateRangeField, String dateHashKey, String dateIndex,
                            String cleanUpDate, String dayHashKey, DynamoDBTableMapper dbTableMapper) {
  HashMap<String, String > nameMap = new HashMap<>();
  nameMap.put("#date", dateRangeField);
  nameMap.put("#day", dateHashKey);
  HashMap<String, AttributeValue> valueMap = new HashMap<>();
  valueMap.put(":date", new AttributeValue().withS(cleanUpDate)) ;
  valueMap.put(":day", new AttributeValue().withS(dayHashKey));

  final DynamoDBQueryExpression dbQueryExpression = new DynamoDBQueryExpression()
      .withIndexName(dateIndex)
      .withConsistentRead(false)
      .withKeyConditionExpression("#day = :day and #date < :date")
      .withExpressionAttributeNames(nameMap)
      .withExpressionAttributeValues(valueMap);
  return dbTableMapper.query(dbQueryExpression);
}

private static void deleteOldData(DynamoDBTableMapper dbTableMapper, QueryResultPage dailyResultPage, QueryResultPage pastDayResultPage) {
  if (dailyResultPage.getCount() > 0) {
    dbTableMapper.batchDelete(dailyResultPage.getResults());
  }
  if (pastDayResultPage.getCount() > 0) {
    dbTableMapper.batchDelete(pastDayResultPage.getResults());
  }
}