AJAX HTTP Yanıt Kodu Nasıl Kullanılır

AJAX HTTP Yanıt Kodu Nasıl Kullanılır
Kategoriler : AJAX

İsteğin başarılı olup olmamasına bağlı olarak tetiklenen .done .fail ve .always vaat geri aramalarına ek olarak, sunucudan belirli bir HTTP Durum Kodu döndürüldüğünde bir işlevi tetikleme seçeneği. Bu, statusCode parametresi kullanılarak yapılabilir.

$.ajax({
  type: {POST or GET or PUT etc.},
  url: {server.url},
  data: {someData: true},
  statusCode: {
    404: function(responseObject, textStatus, jqXHR) {
      // No content found (404)
      // This code will be executed if the server returns a 404 response
    },
    503: function(responseObject, textStatus, errorThrown) {
      // Service Unavailable (503)
      // This code will be executed if the server returns a 503 response
    }      
  }
})
.done(function(data){
  alert(data);
})
.fail(function(jqXHR, textStatus){
  alert('Something went wrong: ' + textStatus);
})
.always(function(jqXHR, textStatus) {
  alert('Ajax request was finished')
});

Resmi jQuery belgelerinde belirtildiği gibi:

İstek başarılıysa, durum kodu işlevleri başarılı geri aramayla aynı parametreleri alır; bir hatayla sonuçlanırsa (3xx yönlendirmesi dahil), hata geri aramasıyla aynı parametreleri alırlar.

Etiketler : AJAX HTTP