activerecord'u kullanmaya başlama

Java

Java’da activerecord kalıbı pek popüler değildir. Bazı uygulamalar olsa da:

  • http://arjava.sourceforge.net/
  • http://javalite.io/
  • http://www.javalobby.org/articles/activeobjects/
  • http://www.jooq.org/

Raylar üzerinde yakut

ActiveRecord modeli Rails tarafından popüler hale getirildi. Oradaki varsayılan ORM.

Sözleşmeler

Rails ActiveRecord, kurallar tarafından yönlendirilir: sınıf adları tablo adlarıyla eşleştirilir, alan adları alan adlarıyla eşleştirilir, yabancı ve birincil anahtarlar buna göre adlandırılmalıdır. Bu sözleşmeler geçersiz kılınabilir.

Sorgu

Aşağıdaki şemaya sahip:

CREATE TABLE products (
   id int(11) NOT NULL auto_increment,
   name varchar(255),
   PRIMARY KEY  (id)
);

Ve aşağıdaki kod:

class Product < ApplicationRecord
end
p = Product.new
p.name = "Some Book"
p.save!

Aşağıdaki ifadeyi üretecektir:

INSERT INTO products (name) VALUES ("Some Book");

Sözde kod

Model aşağıdaki sözde kodla gösterilebilir:

product = new Product()
product.name = "Some Book"
product.price = 123.45
product.save()

Aşağıdaki SQL bir sonuç olacaktır:

INSERT INTO products (name, price) VALUES ('Some Book', 123.45);