Actionscript'i kullanmaya başlama

Merhaba Dünya Örneği

ActionScript 2.0:

_root.createTextField("message", 0, 5, 5, 300, 50);
var tf:TextFormat = new TextFormat(); 
tf.color = 0xFF0000;
tf.size = 32;
tf.bold = true;
message.setTextFormat(tf);
message.text = "Hello World!"; 

İlk fonksiyon, _root(MainTimeline)‘ın 0 derinliğinde (5,5) koordinatlarında 300x50 boyutlarında, birimi piksel olan “message” adında bir TextField oluşturur.

Daha sonra TextFormat sınıfının bir örneğini oluşturup renk, boyut ve kalın özellikler atadık ve ikinci işlevi kullanarak TextField’imizi yazı tipi boyutu 32 piksel ve kalın olan TextField’i kırmızı yapmak için TextField’e uygularız.

Son olarak yeni oluşturduğumuz TextField’imizin text özelliğini “Hello World!” a atadık.

ActionScript 3.0:

import flash.text.TextField;
import flash.text.TextFormat;

var message:TextField = new TextField();
message.x = message.y = 5;
message.width = 300;
message.height = 50;

var tf:TextFormat = new TextFormat(); 
tf.color = 0xFF0000;
tf.size = 32;
tf.bold = true;

message.defaultTextFormat = tf;
message.text = "Hello World!";
MovieClip(root).addChild(message);

Yukarıdaki örneklerin her ikisi de şöyle bir çıktı vermelidir:

buraya resim açıklamasını girin

Kurulum veya Kurulum

Actionscript’in kurulması veya yüklenmesiyle ilgili ayrıntılı talimatlar.