ABAP'ı kullanmaya başlama

Selam Dünya

PROGRAM zhello_world.
START-OF-SELECTION.
    WRITE 'Hello, World!'.

ABAP, konsola yazdırmak yerine değerleri ana mantık yürütülür yürütülmez görüntülenecek bir listeye yazar.

ABAP Nesnelerinde Merhaba Dünya

PROGRAM zhello_world.

CLASS main DEFINITION FINAL CREATE PRIVATE.
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS: start.
ENDCLASS.

CLASS main IMPLEMENTATION.
  METHOD start.
    cl_demo_output=>display( 'Hello World!' ).
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.

START-OF-SELECTION.
  main=>start( ).