3d'ye başlarken

Stereoskopi

Stereoskopi, binoküler görüş için stereopsis ile bir görüntüde derinlik yanılsaması yaratmaya veya güçlendirmeye yönelik bir tekniktir.

İki ayrı ekran, kullanıcının her bir gözüne ayrı ayrı işlenir ve gösterilir. Bir nesnenin ofseti, görüntülenen amaçlanan derinliğe göre değiştirilir. Bu teknik, belirli bir nesnenin veya ortamın gerçek ekran veya görüntüden daha yakın veya daha uzak olduğu yanılsamasını yaratmak için kullanılabilir.